• Tara-box
  • Tara-orange
  • Tara-natural
  • Tara-lollies
  • Tara-lips
  • Tara-perfume
  • Tara-sweet
  • Tara-handsthree
Tara Height 5'7 Bust 32dd Waist 28 Hips 36 Dress 10 Shoe 5 Glove 7