• CimMethodPink
 • CimWool1
 • Cim-Annoushkafour
 • CimlipsHands4
 • CIMMethod3
 • Cim-handsonface
 • Cim-Annoushkathree
 • CimMethod4
 • Cim-annoushkla
 • CimSainsburysLentils
 • Cim-Annoushkaseven
 • Cim-phone
 • CimMethodPinkarm
 • Cim102Floating
 • Cim-box
 • CimWool2
 • Cim102Yoga
 • Cim-Methodtwo
 • CimWool5
 • Cim-phonetwo
 • Cim-dress
 • CimHeadshot_Glasses20192
 • Cim-bus
Cim Height 5'5 Bust 34 Waist 27 Hips 35 Dress 10-12 Shoe 6 Glove 7